Jak segregować odpady


Każdy z nas chciałby żyć w czystym środowisku, czuć się dobrze w zadbanym otoczeniu, bez porzuconych śmieci w przydrożnych rowach i lasach. Wszyscy chcemy, aby nasza gmina była czysta, a osoby odwiedzające ją miały o nas dobre zdanie. To on nas zależy czy nasze otoczenie będzie zdrowe i przyjazne. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy.

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów "u źródła" to obowiązek ciążący na wszystkich właścicielach i zarządcach nieruchomości z terenu Gminy Mogilany. Segregacja prowadzona bezpośrednio w gospodarstwach domowych daje najlepsze efekty, gdyż odpady są wtedy czyste i mają najwyższą wartość surowcową. Każda nieruchomość powinna być zatem wyposażona w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz w worki umożliwiające selektywną zbiórkę: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

Segregacja to czysty zysk. Osoby segregujące odpady płacą mniej od tych, które ich nie segregują. Wejście w życie nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to doskonała okazja, aby zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii.

Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe. Pamiętajmy, że oddawanie odpadów posegregowanych jest korzystniejsze ekonomicznie niż odbiór odpadów zmieszanych, sprzyja środowisku, a także zmniejsza ilość śmieci składowanych na wysypiskach.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW

Drogi mieszkańcu! Segregując pamiętaj!

  • zawsze należy zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do worka,
  • należy wyrzucać butelki bez nakrętek i korków,
  • warto sprawdzić znak na opakowaniu, co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości

SEGREGUJ ODPADY! NIE SPALAJ! NIE TRUJ SIEBIE I INNYCH!

Często, aby ogrzać dom w ramach „oszczędności” zamiast palić drewnem lub węglem, spalane są domowe odpady. Efektem spalania starych mebli, butów, tworzyw sztucznych jest bardzo nieprzyjemny zapach i szkodliwy, duszący dym. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w wyniku spalania śmieci w domowych piecach zachodzą reakcje chemiczne, których efektem jest powstawanie rakotwórczych substancji.

W gospodarstwach domowych można spalać jedynie (poza opałem): papier, tekturę i drewno oraz opakowania z nich wykonane, odpady z gospodarki leśnej, odpady z kory i korka, trociny, wióry czy ścinki, które nie zwierają substancji niebezpiecznych.

Nie wolno palić: plastikowych pojemników i butelek po napojach, zużytych opon i innych odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowań i pozostałości po farbach i lakierach, plastikowych toreb z polietylenu, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych oraz mokrych liści, traw i gałęzi.

Pamiętajmy, spalanie śmieci jest działalnością nielegalną i podlega karze grzywny!

KOMPOSTOWANIE, NAJLEPSZY SPOSÓB NA BIOODPADY!

Kompostowanie to przyjazny środowisku, tani i prosty sposób pozbywania się odpadów organicznych (resztek jedzenia, skoszonej trawy itp.). Odpady składuje się w plastikowym lub drewnianym kompostowniku, a po około roku zmieniają się one w żyzny nawóz, przypominający wyglądem świeżą ziemię. Kompostownik zajmuje mało miejsca, a prawidłowo zagospodarowany, nie wydziela nieprzyjemnego zapachu. Można go zatem umieścić bezpośrednio na działce lub w ogródku. Kompostowanie zmniejsza ilość śmieci wyrzucanych do kosza lub worka i jest oznaką dbałości o środowisko.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą kompostowania !