Kontakt Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany

ul. Rynek 2

32-031 Mogilany

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarowania odpadami komunalnymi


Pokój 23, I piętro (stara część budynku)

Kontakt w sprawie deklaracji

tel. (12) 270-10-13 wew. 263


faks. (12) 270-16-77

Kontakt w sprawie rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami, upomnień, zaległości, nadpłat itp.

Anna Rybusiewicz - tel. 270-10-13 wew. 275

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego opady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać w terminie 2 dni od daty zdarzenia:

1. Pisemnie na adres gminy lub mailowo: gmina@mogilany.pl

2. Telefonicznie:   12 270-10-13 wew. 263