Odpady gromadzone na posesjach niezamieszkałych

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj.: urzędy, kościoły, szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury, ośrodki kultu, sportu i rekreacji, restauracje, sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, Rodzinne Ogródki Działkowe i inne, będą gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach tj. będą zobowiązani do podpisania umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej i wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów.