Odpady wielkogabarytowe, zużyte odpady elektryczne i elektroniczne

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny poza zbiórką przewidzianą w harmonogramie wywozu odpadów na dany rok należy przekazać do zlokalizowanego na terenie Gminy Mogilany Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gaju, ul. Zadziele 43, 32-031 Mogilany (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się)

Zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę P.W MIKI harmonogramem zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod nieruchomości, w tym odpadów elektrycznych i elektronicznych odbywa się w następujący terminach


Miejscowość

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Gaj 1 (Brzezina,Cicha, Grzmiąca, Klimówka, Myślenicka, Pod Górą, Pogórze, Słoneczna, Sosnowa, Spadzista, Wesoła, Widokowa, Wzgórze, Zalesie)

24.04.2023

Gaj 2 (Akacjowa, Gen. Józefa Bema, gaik, Gilówka, Kotarbówki, Księżówka, Kwiatowa, Latochówki, Lipowa, Łąkowa, Maryjna, Nowa, Parkowa, Polna, Rudawa, Szkolna, Wąska, Wąwozowa, Zadziele, Zgody)

26.04.2023

Libertów 1 (Bartnicka, Borowa, Korczynowa, Olszyńska, Płomienna, Spacerowiczów, Szlachecka, Zgodna)

 29.05.2023

Libertów 2 (Gajowa Łąka, Jana Pawła II, Ligustrowa, Rumiana, srebrna, Św. Floriana, Zagajnik)

30.05.2023

Libertów 3 (Południowa, Pogórze, Przydworska, Słoneczna, Sportowców, Św. Brata Alberta, Wesoła, Widokowa)

31.05.2023

Libertów 4 (Góra Libertowska, Gwiezdna, Jabłoniowa, Leśny Stok, Magnoliowa, Przylesie, Świetlista)

26.05.2023

Lusina

20.05.2023

Włosań

31.05.2023

Mogilany(Akacjowa, Brzozowa, Cegielniana, Celiny ,Dębowa, Działy, Górska, Klonowa, Jaworowa, Krakowska, Krótka, Ks. Józefa Mazurka, Leśna, Markoszów, Nowa, Skawińska, Osiedlowa, Skrzyszów, Sportowa, Świątnicka)

27.05.2023

Mogilany( Cicha, grodzka, Jaśminowa, Kolorowa, Kwiatowa, Leszka Białego, Łobzowska, Magnoliowa, Myślenicka, Leszczynowa, Oskara Kolberga, Parkowa, Rynek, Rzemieślnicza, Słowiańska, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Św. Bartłomieja Apostoła, Wesoła, Widokowa, Zakopiańska, Zagórska )

27.05.2023

Mogilany(Mogilańska, Bukowa, Lipowa, Stroma, Ogrodowa, os. Parkowe Wzgórze, Podedworze, Podgórska, Południowa, Rzymska, Słoneczna, Wschodnia, Żary)