Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Informacje o dyżurach w sobotę dostępne będą na bieżąco na stronie www.mogilany.pl i pod nr tel. : (12) 270-10-13 wew. 263, wew. 206  lub (12) 12 444 52 06

Odpady dostarczone do PSZOK-u przyjmowane będą bezpłatnie tylko od mieszkańców Gminy Mogilany (nieruchomości zamieszkałych), którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane.

Mieszkaniec oddający odpady w PSZOK zobowiązany jest do:

 1. okazania dowodu tożsamości oraz
 2. dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy

UWAGA!!!

Jeżeli obsługa PSZOK nie będzie mogła na podstawie powyższych dokumentów dokonać weryfikacji osoby oraz jej miejsca zamieszkania odmówi przyjęcia odpadów!

Transport oraz rozładunek odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Rozładunek odpadów następuje w ściśle określonym miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.

Firma wywożąca odpady z PSZOK:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI                           
Mieczysław Jakubowski
ul. Nad Drwiną 33
30-841 Kraków
(12) 267 57 98

Do PSZOK-u mieszkańcy mogą dostarczać we własnym zakresie następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zbierane selektywnie z gospodarstw domowych (plastik, metal, papier, szkło)
 • odpady zielone ( w workach)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte opony z samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (w ilości 4 szt. na rok z nieruchomości jednorodzinnej lub lokalu mieszkalnego)
 • odpady wielkogabarytowe (np. meble, stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, rowery czy zabawki dużych rozmiarów, a także armatura łazienkowa, ceramika sanitarna, drewniana stolarka bez szyb itp. ale bez gruzu budowlanego)
 • odpady niebezpieczne tzw. odpady problematyczne (tj. żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, stare kosmetyki, tusze do drukarek i tonery, taśmy video, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące itp.)
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady remontowo-budowlane (w ilości do 500 kgw roku kalendarzowym z jednego gospodarstwa domowego z wyjątkiem odpadów w postaci styropianu, wełny mineralnej, pozostałości tapet itp. które będą przyjmowane w ilości do 5 worków
  o pojemności 120 l na rok od jednego gospodarstwa domowego)
 • tekstylia i odzież
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
  i strzykawek

 W PSZOK-u nie będą przyjmowane następujące odpady:

 • odpady zmieszane
 • materiały izolacyjne w tym papa, smoła, płyty gipsowo-kartonowe oraz takie odpady jak eternit, dachówki, blachodachówki, grzejniki, płytki, belki, panele, deski, płoty, rynny itp.
 • odpady zawierające azbest
 • części samochodowe
 • szyby samochodowe, szkło hartowane i zbrojeniowe
 • padłe zwierzęta
 • popiół
 • odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego
 • odpady z nieruchomości niezamieszkałych

WAŻNE!!!

Osoby chętne do skorzystania z PSZOK-a proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Pojemność kontenerów w PSZOK-u jest ograniczona. Aby być pewnym, że w kontenerach jest wystarczająco dużo miejsca wystarczy zadzwonić w godzinach pracy PSZOK i zapytać : tel. (12) 444 52 02. Po takiej konsultacji każdy odwożący odpady będzie miał pewność, że jego odpady zostaną przyjęte.