Centralna ewidencja emisyjności budynków

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 


Z dniem 1 lipca 2021 r., każdy właściciel budynku lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, zobowiązany jest złożyć stosowną deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB).


W powyższym systemie będą gromadzone dane o budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby: źródeł ciepła (w tym zasilania z sieci ciepłowniczej), źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.

Deklarację do CEEB będzie można złożyć w formie:

  • elektronicznej, czyli przez Internet: www.zone.gunb.gov.pl (konieczne jest posiadanie Profilu zaufanego lub e-dowodu),
  • papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).


Na wysłanie deklaracji właściciele/zarządcy będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Więcej informacji pod powyższym linkiem oraz: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb. 

Więcej informacji pod powyższym linkiem oraz: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb


 Czytaj więcej (m.in. film instruktażowy złożenia deklaracji)

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow