EKO TEAM

1 sierpnia 2020 Gmina Mogilany przystąpiła do projektu „EKO TEAM”, współfinansowanego ze środków instrumentu ELENA, w ramach Programu Horyzont 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  Projekt jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Celem powyższego projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę nieefektywnych źródeł energii.
Gmina Mogilany w ramach projektu otrzymała dofinansowanie na zatrudnienie dwóch ekodoradców.

Kontakt:


Joanna Czerwińska,
Beata Kulerz,


Tel.  12 270 10 13 wew. 204


Dyżury: w godzinach pracy urzędu


•    Poniedziałek 8 -16,
•    Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 7-15

    lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu.
 
Ekodoradcy służą poradą i pomocą w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w programie CZYSTE POWIETRZE, MÓJ PRĄD oraz koordynują proces wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Usługi Rozwoju Projektu są współfinansowane ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020.
 
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie zawiera ona opinię Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.