Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Jakość powietrza

W Gminie Mogilany monitorowana jest jakość powietrza, wyniki można obserwować w czasie rzeczywistym na stronie:



www.map.airly.eu/pl/www.map.airly.eu/pl/




Aktualne komunikaty



Na stronie gminy https://www.mogilany.pl/ udostępniana jest bieżąca informacja o stopniu zagrożenia zanieczyszczenia powietrza oraz na stronie https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/


Poziom informowania dla pyłu PM10 w Polsce – 100 µg/m3 (wartość średniodobowa)
Poziom alarmowania dla pyłu PM10 w Polsce – 150 µg/m3 (wartość średniodobowa)