Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Gminne Programy Wymiany Pieców

Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - II EDYCJA
(ilość miejsc na liście głównej wyczerpana, OTWARTY nabór na listę rezerową)
 
Projekt nr RPMP.04.04.01-12-0293/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Od 9 września 2019 roku ruszyła druga edycja programu wymiany pieców w Gminie Mogilany! Dofinansowanie w wysokości około 519 000,00 złotych, jakie uzyskał Wójt Gminy to kolejny sukces, który pozwolił na wymianę 75 nieekologicznych urządzeń z terenu Gminy. W dniu 7 lipca 2021 roku zakontaktowane zostało kolejne zwiększenie ilości nieekologicznych kotłów możliwych do wymiany w ramach projektu. Aktualnie w ramach projektu możliwe jest dofinansowanie min. 135 inwestycji pozyskaną kwotą 930 824,99 złotych. Z uwagi na kolejne zwiększenie dofinansowania w projekcie, możliwe jest złożenie wniosku na listę rezerwową (pozostało około 100 ostatnich wolnych miejsc!).
 
Mieszkańcy zgłaszający się do programu w swoich budynkach muszą mieć zamontowane nieekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno, ekogroszek), a po podpisaniu umowy z Gminą na dofinansowanie inwestycji mają obowiązek je usunąć, zastępując je nowym źródła ciepła na paliwo gazowe lub biomasę.
 
Regulamin do drugiej edycji programu


Liczba podpisanych umów na dofinansowanie wymiany źródła ciepła:
- w roku 2020: 43
- w roku 2021: 54
 
Liczba wymienionych urządzeń w programie (liczona według daty wypłaty dofinansowania):
- w roku 2020: 16 (łącznie z I edycją programu 87)
- w roku 2021: 68
 
(Następna aktualizacja: 31.03.2022 r.)Maksymalny poziom dofinansowania to 7 000 zł.Zasady dofinansowania:
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia bezpłatnej oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:a.550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
b.500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c.450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d.400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie
 
Złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie Oceny energetycznej budynku. Przypominamy, że ocena będzie wykonywana u osób zakwalifikowanych do programu.
 
 Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?1 KROK – Złóż na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany uzupełnioną Wstępną deklarację przystąpienia do programu (osoby przystępujące do naboru wniosków na listę rezerwową od 6 września 2021 roku zobowiązane są do złożenia wyłącznie Wniosku o przyznanie dofinansowania - do pobrania TUTAJ)


2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu.
3 KROK – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej otrzymasz informacje m.in.:
a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej,
b) jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.
AKTUALNE FIRMY WYKONUJĄCE OCENY ENERGETYCZNE (od 7.09.2021 r.):


ASIG Igor Kwiatkowski
tel. 665-297-275, 697-960-663
www.asig.com.pl
ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2
51-686 Wrocław
NIP: 898-214-61-74


Next Adrian Cymba

ul. Adama Marczyńskiego 5/42
31-231 Kraków
Polska


4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!
5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy podczas podpisywania Umowy.
6 KROK – Złożenie wniosku o rozliczenie wymiany pieca na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy (wraz z niezbędnymi dokumentami jak: protokół odbioru pieca, informacja o pierwszym rozruchu, potwierdzenie trwałej likwidacji starego źródła ciepła, faktury informujące o poniesionych kosztach wraz z ODRĘBNYM potwierdzeniem zapłaty, dane techniczne dot. nowego pieca, etykieta energetyczna, karta gwarancyjna)
7 KROK - Kontrola prawidłowości wymiany pieca.
8 KROK – Refundacja poniesionych kosztów (według umowy lub wynikająca z dokumentów załączonych do rozliczenia).
 
WAŻNE! Osoby, które podpisały umowę z Gminą Mogilany na dofinansowanie wymiany pieca, zrealizowały inwestycję i chcą złożyć WNIOSEK O ROZLICZENIE DOFINASOWANIA proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 12 270-10-13 wew. 259 lub 204 w celu wstępnej oceny dokumentów bez konieczności wizyty w Urzędzie. Następnie należy umówić się na przekazanie dokumentów z pracownikiem koordynującym projekt lub umieścić dokumenty w białej urnie dostępnej w budynku Urzędu Gminy Mogilany - wejście A - lub przesłać pocztą.
 
Z uwagi na stałe zainteresowanie mieszkańców działaniami związanymi z poprawą jakości powietrza na terenie gminy, Wójt Piotr Piotrowski oraz pracownicy Urzędu dokładają wszelkich starań aby pozyskać kolejne środki na dalsze wymiany pieców. Do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zgłoszono kolejne zapotrzebowanie na wymiany nieekologicznych urządzeń. Oczekujemy na rozpatrzenie pisma.