Gminne Programy Wymiany Pieców


Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - II EDYCJA

( NABÓR DO 5 CZERWCA 2023 R.)

Projekt nr RPMP.04.04.01-12-0293/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Od 9 września 2019 roku ruszyła druga edycja programu wymiany pieców w Gminie Mogilany! Pierwotne dofinansowanie w wysokości około 519 000,00 złotych pozwoliło na włączenie do programu pierwszych 75 osób. W kolejnych latach ilość ta sukcesywnie wzrastała. Dzięki podpisanemu w dniu 29 czerwca 2022 roku kolejnemu aneksowi do umowy zwiększona została wartość dofinansowania do kwoty 2 059 201,40 złotych – to kolejne półtora miliona na realizację tego programu! Dzięki zwiększeniu aktualna ilość kotłów do wymiany w programie wynosi 298. Informujemy, iż w ramach prowadzonych naborów zostało 40 wolnych miejsc.
 
Mieszkańcy zgłaszający się do programu w swoich budynkach muszą mieć zamontowane nieekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno, ekogroszek), a po podpisaniu umowy z Gminą na dofinansowanie inwestycji mają obowiązek je usunąć, zastępując je nowym źródła ciepła na paliwo gazowe lub biomasę.
 
Regulamin do drugiej edycji programu


Liczba podpisanych umów na dofinansowanie wymiany źródła ciepła:
- w roku 2020: 43
- w roku 2021: 54
- w roku 2022: 89
- w roku 2023: 58 ( na dzień 22.05.2023 r.)
 
Liczba wymienionych urządzeń w programie (liczona według daty wypłaty dofinansowania):
- w roku 2020: 16 (łącznie z I edycją programu 87)
- w roku 2021: 68
- w roku 2022: 91

- roku 2023: 9 ( na dzień 20.05.2023 r.)

Maksymalny poziom dofinansowania to 7 000 zł.Zasady dofinansowania:
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia bezpłatnej oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:a.550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
b.500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c.450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d.400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie
 
Złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie Oceny energetycznej budynku. Przypominamy, że ocena będzie wykonywana u osób zakwalifikowanych do programu.
 
 Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?


1 KROK – Złóż na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany uzupełnioną Wstępną deklarację przystąpienia do programu (osoby przystępujące do naboru wniosków na listę rezerwową od 6 września 2021 roku zobowiązane są do złożenia wyłącznie Wniosku o przyznanie dofinansowania - do pobrania TUTAJ)


2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu.
3 KROK  – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej

otrzymasz informacje m.in.:
a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej,
b)  jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.

AKTUALNE FIRMY WYKONUJĄCE OCENY ENERGETYCZNE (od 7.09.2021 r.):

ASIG Igor Kwiatkowski
tel. 665-297-275, 697-960-663
www.asig.com.pl
ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2
51-686 Wrocław
NIP: 898-214-61-74

Bonustria Mateusz Wojtecki

Bukowska Wola 45A,

32-200 Miechów


4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!
5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy podczas podpisywania Umowy.
6 KROK – Złożenie wniosku o rozliczenie wymiany pieca na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy (wraz z niezbędnymi dokumentami jak: protokół odbioru pieca, informacja o pierwszym rozruchu, potwierdzenie trwałej likwidacji starego źródła ciepła, faktury informujące o poniesionych kosztach wraz z ODRĘBNYM potwierdzeniem zapłaty, dane techniczne dot. nowego pieca, etykieta energetyczna, karta gwarancyjna)
7 KROK - Kontrola prawidłowości wymiany pieca.
8 KROK – Refundacja poniesionych kosztów (według umowy lub wynikająca z dokumentów załączonych do rozliczenia).
 
Z uwagi na stałe zainteresowanie mieszkańców działaniami związanymi z poprawą jakości powietrza na terenie gminy, Wójt Piotr Piotrowski oraz pracownicy Urzędu dokładają wszelkich starań aby pozyskać kolejne środki na dalsze wymiany pieców. Do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zgłoszono kolejne zapotrzebowanie na wymiany nieekologicznych urządzeń. Oczekujemy na rozpatrzenie pisma.


Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany

(projekt zrealizowany i zakończony)

Projekt nr RPMP.04.04.01-12-0293/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Wartość projektu:  1 179 336,36,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 156 613,02 zł
Okres realizacji: 2018 – 2020

12 grudnia 2017 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu program pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” z poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
Udało się uzyskać ogromną kwotę na wymianę nieekologicznych urządzeń w naszej Gminie na piece gazowe bądź spalające biomasę. Koszt dofinansowania na jeden budynek wynosił do 8000,00 zł. Z pozyskanych środków zrealizowano wymianę 159 pieców.

Informujemy, że projekt został zrealizowany w 100% co wiąże się z zakończeniem naboru wniosków. Aktualnie realizowana jest druga edycja programu (więcej informacji wyżej).