Program Priorytetowy CZYSTE POWIETRZE

Celem programu jest dofinansowanie poniższych inwestycji w już istniejących budynkach:
- wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
- instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
- mikroinstalacja fotowoltaiczna
- ocieplenie przegród budowlanych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)


Od 3 stycznia 2023 r. rusza nowa wersja programu „Czyste Powietrze”!

 • PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA=dochód roczny do 135 000 zł wnioskodawcy
 • PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA
  • gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne netto do 1894 zł/osobę
  • gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne netto do 2651 zł/osobę
 • POZIOM NAJWYŻSZY
  • gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne netto do 1090 zł/osobę
  • gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne netto do 1526 zł/osobę

 

Więcej szczegółów dotyczących programu CZYSTE POWIETRZE na stronie:

 

https://portal.wfos.krakow.pl/

oraz

https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/

Proszę o dołączenie elektronicznej wersji dokumentu

Druki do pobrania :

WNIOSEK o zaświadczenie czyste powietrze


Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to nowości, które od 22.04.2024 r. czekają na osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze”.

https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

Wniosek można złożyć:

 • Samodzielnie lub w Urzędzie Gminy Mogilany za pośrednictwem Ekodoradców przez portal beneficjenta dostępny nastronie internetowej właściwego WFOŚiGW (dodatkowo należy dostarczyć wersję papierową wniosku do WFOŚiGW) https://portal.wfos.krakow.pl/
 • w serwisie gov.pl

   
Więcej informacji na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#d...Ogólna informacja o programie:
 https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/