Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Program Priorytetowy CZYSTE POWIETRZE

Celem programu jest dofinansowanie poniższych inwestycji w już istniejących budynkach:
- wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
- instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
- mikroinstalacja fotowoltaiczna
- ocieplenie przegród budowlanych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)


3 POZIOMY DOFINANSOWANIA:

 •  PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA=dochód roczny do 100 000zł wnioskodawcy
 • PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA
  • gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne netto do 1564 zł/osobę
  • gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne netto do 2180 zł/osobę
 • POZIOM NAJWYŻSZY
  • gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne netto do 900 zł/osobę
  • gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne netto do 1260 zł/osobę

Realizację inwestycji można rozpocząć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 
Dotacje gminne uzyskane po 30-04-2020r. można łączyć z dotacjami „CZYSTE POWIETRZE”
 
 Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie z poziomu podwyższonego i najwyższego muszą uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach.
 
W celu wydania w/w zaświadczenia należy pobrać dokument „ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO”, a po jego wypełnieniu, złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Mogilany.
 
Druki do pobrania :
WNIOSEK o zaświadczenie czyste powietrze
 Wniosek można złożyć:

 • Samodzielnie lub w Urzędzie Gminy Mogilany za pośrednictwem Ekodoradców przez portal beneficjenta dostępny nastronie internetowej właściwego WFOŚiGW (dodatkowo należy dostarczyć wersję papierową wniosku do WFOŚiGW) https://portal.wfos.krakow.pl/
 • w serwisie gov.pl

   
Więcej informacji na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#d...Ogólna informacja o programie:
 https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/