Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Uchwała antysmogowa

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce można instalować tylko nowoczesne urządzenia spełniające zalecenia dyrektywy unijnej dotyczącej ekoprojektu. Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. 

Aktualnie wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” powinny zostać zlikwidowane do końca kwietnia 2024 r. Od 1 maja 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu. 

Od 1 maja 2024 wszystkie kominki muszą: spełniać wymagania ekoprojektu ich sprawność użytkowa powinna wynosić co najmniej 80% lub powinny być wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

.
Im wyższa sprawność kominka, tym lepiej dla użytkownika, to większe oszczędności, dłuższy czas pracy i mniej paliwa potrzebnego dla rozruchu. Kominek o sprawności 80 to gwarancja, że 80% energii ze spalania zostanie odebrane i rozejdzie się po  naszym domu, tworząc przyjemną atmosferę. Informacja dotycząca sprawności kominka powinna być zawarta w dokumentacji urządzenia. Podczas kontroli palenisk powyższe dane będą weryfikowane. Jeżeli mieszkaniec posiada stary kominek i nie będzie chciał z niego korzystać może odciąć kominek od przewodu kominowego i poprosić o wydanie odpowiedniego zaświadczenia przez kominiarza. W przypadku chęci dalszego eksploatowania kominka, który nie spełnia wymogów ekoprojektu, mieszkaniec może zakupić elektrofiltry, które podwyższą sprawność kominka do poziomu min. 80%.
Poniżej podajemy przykładową kartę produktu kominka oraz deklarację ekoprojektu. Interesuje nas sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej wyrażona w %. Dopuszczalna wartość to min. 80%.

Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 od 2027 roku. Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły 5 klasy, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r. a ich sprawność cieplna jest na poziomie co najmniej 80% mogą pozostać do końca swej żywotności. 


Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów. Jest to odpad węglowy o bardzo drobnej frakcji zawierający duże ilości wilgoci, siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń, które podczas spalania emitowane są do atmosfery.   


Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno wilgotne. 


Poniżej przedstawiamy link do przykładowej listy kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe dopuszczonych do użytkowania wg obowiązujących norm, zgodnie z Prawem Ochrony Powietrza dla Małopolski.


https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/