Ulga termomodernizacyjna

Dla kogo ulga
Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), to możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.


Kiedy przysługuje ulga
Z ulgi skorzystasz, jeśli poniesiesz wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego.


W ramach ulgi termomodernizacyjnej, można odliczyć od podatku koszty termomodernizacji budynków, wymiany źródła ogrzewania, instalacji fotowoltaicznej oraz usług z tym związanych. 


Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest budowie).


Więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej znajdziesz w Objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi termomodernizacyjnej


Jak obliczyć ulgę
Ulgę odliczasz w zeznaniu podatkowym od:


•    dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
•    dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub
•    przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.


Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to odliczasz kwotę wraz z tym podatkiem, o ile nie odliczyłeś tego podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.


Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w twoim dochodzie (przychodzie) za rok podatkowy, w którym je poniosłeś, odliczysz w kolejnych latach. Nie będziesz mógł odliczać ich dłużej, niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek.


Jeśli w okresie trzech lat nie zrealizujesz przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek), będziesz musiał zwrócić ulgę. Oznacza to, że będziesz musiał doliczyć do dochodu wcześniej odliczoną kwotę z tego tytułu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.


Jeśli po roku, w którym skorzystałeś z ulgi, otrzymasz zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jesteś zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymałeś ten zwrot.


Jak dokumentować prawo do ulgi

Ulgę możesz odliczyć, jeśli posiadasz fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego.


Podstawą do odliczenia może być również faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE.


Jakie zeznanie złożyć
Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).


Więcej również tutaj: https://powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/ulg...