SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

SIEDZIBA SEKCJI: budynek Urzędu Gminy Mogilany, II piętro, pokój 05B

PRACOWNICY SEKCJI :

świadczenia rodzinne:

                         mgr Sabina Front - starszy inspektor

                         Angelika Lalewicz - starszy inspektor

świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

                                  Beata Poznańska — Gawor - starszy inspektor

świadczenia wychowawcze:


mgr Magdalena Stefanik – starszy referent


ZADANIA SEKCJI:

 • Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, tj.:
  • zasiłków rodzinnych oraz dodatków z tytułu:
   • urodzenia dziecka
   • samotnego wychowywania dziecka
   • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
   • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
   • rozpoczęcia roku szkolnego
   • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • świadczeń opiekuńczych
  • świadczeń rodzicielskich
  • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
 • Ustalanie prawa do świadczeń wychowawczych 500+
 • Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Ustalanie prawa do jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • Prowadzenie postępowań względem dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Realizacja wypłat zasiłków dla opiekuna
 • Wydawanie zaświadczeń o dochodzie do programu Czyste powietrze