Nadanie numeru porządkowego

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogilany, które nie posiadają  numeru porządkowego 


Wymagane dokumenty   

  1. Wypełniony wniosek.
  2. Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać nadany numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z wskazaniem przedmiotowego budynku.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.


Jednostka odpowiedzialna    

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
II piętro, pok. 8A (nowy budynek)
tel.  12  270 10 13 wew. 251


Forma składania dokumentów

  • Osobiście - Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Mogilany - wejście A

                                     Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00,
                                                                 wtorek-piątek: 7.00-15.00

  • Pocztą na adres: Urząd Gminy Mogilany, Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany
  • ePUAP , adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka.

Termin załatwienia sprawy

Miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku.


Tryb odwoławczy    

Brak.

Podstawa prawna 

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21  lipca 2021r.

Dodatkowe uwagi    

Brak.