Rozgraniczenie nieruchomości

Kogo dotyczy    

Właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Mogilany.


Wymagane dokumenty    

  1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem geodety, który będzie przeprowadzał czynności geodezyjne.
  2. Kserokopia uprawnień zawodowych geodety, który będzie przeprowadzał czynności geodezyjne.
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
  4. Wypis z rejestru gruntów i budynków wraz z kopią mapy ewidencyjnej.

Opłaty    

Nie podlega opłacie skarbowej.


Osoba/Jednostka odpowiedzialna    

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

II piętro, pok. 7A
tel.  12  270 10 13 wew. 251


Miejsce składania dokumentów    

Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM -wejście A, hol
Godziny pracy: poniedziałek: 7.00-16.30,
wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek: 7.00-13.30


Termin załatwienia sprawy  

  1. Postanowienie wszczynające postępowanie w terminie 1 miesiąca od daty zgromadzenia niezbędnych dokumentów.
  2. Decyzja w terminie 1 miesiąca od daty złożenia operatu z prawidłowo przeprowadzonymi czynnościami rozgraniczenia nieruchomości.

Tryb odwoławczy    

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, lub w przypadku sporu przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego w Wieliczce.


Podstawa prawna    

  1. Ustawa z dnia  17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 61 § 1.

Dodatkowe uwagi    

Ewidencję Gruntów i Budynków dla Gminy Mogilany prowadzi Starostwo Powiatowe w Krakowie, ul. Przy Moście 1,  tel. 12 656 72 19.

Pliki do pobrania