Zaświadczenie o położeniu budynku na nieruchomości

Kogo dotyczy    

Właścicieli budynków położonych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Mogilany.


Wymagane dokumenty

1.    Wypełniony wniosek z  wskazaniem celu uzyskania zaświadczenia
2.    Potwierdzenie opłaty skarbowej
Opłaty    

Podlega opłacie skarbowej w wysokości  17,00 zł, którą należy wnieść  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany
KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001


Jednostka odpowiedzialna    

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
II piętro, pok. 8A (nowy Budynek)
tel.  12  270 10 13 wew. 251


Forma składania dokumentów    
•    Osobiście - Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Mogilany
    Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00,
                         wtorek-piątek: 7.00-15.00
•    Pocztą na adres: Urząd Gminy Mogilany, Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany
•    ePUAP, adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka.
Termin załatwienia sprawy    

7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


Tryb odwoławczy   

 Brak.
Podstawa prawna    

1.    Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne
2.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21  lipca 2021r.
3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Dodatkowe uwagi  

Brak.