Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

Kogo dotyczy:   Właścicieli psów rasowych (posiadających rodowód) uznanych za rasę agresywną.


Wymagane dokumenty  

  1. Wypełniony wniosek.
Opłaty    Podlega opłacie skarbowej w wysokości 82.00 zł.
Płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany
KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001
Godziny pracy Krakowskiego Banku Spółdzielczego na stronie www.kbsbank.com.pl
Jednostka odpowiedzialna    Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Forma składania dokumentów 

 1.    OSOBIŚCIE: Punkt Informacyjny - Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00
 2.   POCZTĄ: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany - Referat Geodezji Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 3.   ePUAP, adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka.

Termin załatwienia sprawy:    Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy :   Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.


Podstawa prawna   

 1.  Ustawa z dnia  21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  art. 10, ust. 1.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 3.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Dodatkowe uwagi    Obowiązek zgłoszenia dotyczy tylko psów rasowych (posiadających rodowód). Zezwolenie wydawane jest przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymania psa. 


Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy: 

 1.  amerykański pit bull terrier
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 3. buldog amerykański
 4. dog argentyński
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
 6. tosa inu
 7. rottweiler
 8. akbash dog
 9. anatolian karabash
 10. moskiewski stróżujący
 11.  owczarek kaukaski