Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego