Oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego