Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

P E Ł N O M O C N I C T W O do odbioru zaświadczenia o stanie cywilnym