P E Ł N O M O C N I C T W O do odbioru zaświadczenia o stanie cywilnym

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!