Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Pełnomocnictwo do wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządznego za granicą