Pełnomocnictwo do wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządznego za granicą

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!