Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

WNIOSEK O PRZENIESIENIE W DRODZE TRANSKRYPCJI AKTU URODZENIA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ