WNIOSEK O przeniesienie w drodze transkrypcji do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!