Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

WNIOSEK o przeniesienie w drodze transkrypcji do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu zgonu sporządzonego za granicą