WNIOSEK o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!