Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem polskim, poza granicami RP