WNIOSEK o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem polskim, poza granicami RP