Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

WNIOSEK OSOBY UPRAWNIONEJ DO OTRZYMANIA ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO O UDOSTĘPNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO W CELU SAMODZIELNEGO WYKONANIA FOTOKOPII