WNIOSEK OSOBY UPRAWNIONEJ DO OTRZYMANIA ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO O UDOSTĘPNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO W CELU SAMODZIELNEGO WYKONANIA FOTOKOPII

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!