10 września po raz trzeci odbyło się Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych w Gminie Mogilany. Realizatorem wydarzenia, współfinansowanego ze środków Gminy Mogilany, była Fundacja DZIAŁAMY.

Organizacje pozarządowe przygotowały mnóstwo aktywności i atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku, w formule piknikowej gry stanowiskowej. Ideą gry była możliwość zapoznania się z ofertą poszczególnych inicjatyw, a także zdobycia wiedzy, jak można włączyć się w poszczególne działania stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych. Odwiedzenie stanowisk i wykonanie przygotowanych zadań, uprawniało do udziału w losowaniu nagród.

Był moc zabaw i aktywności sportowych, kreatywnych, plastycznych. Uczestnicy zdobywali nową wiedzę i umiejętności np. z zakresu pierwszej pomocy, przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami czy ochrony środowiska. Na zakończenie imprezy mieliśmy przyjemność przeżyć występ Orkiestry Dętej z Włosani.

Kto nie był, niech żałuje, dobra wiadomości jest taka że kolejne Święto już za rok!