Fundacja Aktywnej Edukacji realizuje bezpłatne ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe pn. „Aktywny karateka – wszechstronny uczeń”.

Zajęcia obejmują 15 treningów i odbywają się w czwartki (raz w tygodniu) do czerwca 2023 r. w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Mogilanach. Treningi prowadzą dyplomowani instruktorzy karate tradycyjnego.

Treningi bazują na sztuce samoobrony – karate tradycyjnym i zawierają:

  • ćwiczenia motoryczne, kształtujące siłę, wytrzymałość i szybkość, a także te eliminujące wady postawy (ćwiczenia korekcyjne),
  • techniki karate wraz z etykietą i elementami języka i kultury japońskiej,
  • zabawy i ćwiczenia zespołowe utrwalające poznane techniki.

Program współfinansowany jest przez Gminę Mogilany.