Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody „Amicus Hominum”. Celem tej Nagrody jest wyróżnienie osób prywatnych i nieformalnych grup, których bezinteresowna aktywność, praca i zaangażowanie oraz inwencja i oddanie na rzecz drugiego człowieka, przyczyniają się do propagowania postaw wzajemnej pomocy i wsparcia na rzecz potrzebujących. Nabór zgłoszeń trwa do 29 lipca 2022 r. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA - za całokształt bezinteresownej pomocy osobom i środowiskom potrzebującym.
  • INICJATYWA MŁODYCH - za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym młodzieżowe i szkolne koła wolontariatu (11-26 lat) na rzecz dobra innych.
  • ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE - za działalność prowadzoną na rzecz innych przez osoby z otoczenia biznesu.

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum