W ramach projektu pt. "#AKTYWNIE. I Święto Organizacji Pozarządowych Gminy Mogilany" realizowanego przez Stowarzyszenie "Dla Naszej Gminy Mogilany" oraz Bonifraterską Fundację Dobroczynną w ramach dofinansowania udzielonego przez Wójta Gminy Mogilany jest realizowanych kilka działań:

  • Na portalu społecznościowym Facebook powstała grupa publiczna pn. Gmina Mogilany #AKTYWNIE, która służy do komunikacji członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców Gminy Mogilany - dzięki tej grupie chcemy stworzyć platformę do m.in.: wymiany opinii, promocji swoich działań i organizowanych wydarzeń, informowania o konkursach ofert, różnych formach wsparcia III sektora. Zachęcamy do uczestnictwa w grupie: https://www.facebook.com/groups/grupamogilanyaktywnie.
  • Zapraszamy wszystkich członków sektora NGO do uczestnictwa w spotkaniu sieciującym w środę, 15 września br. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Mogilany. Spotkanie pozwoli poznać się naszym organizacjom i grupom nieformalnym, lokalnym działaczom, będzie rozwijało nasze kompetencje społeczne. Poza integracją rolą spotkania będzie także omówienie przygotowywanego wydarzenia. Podczas spotkania zostanie ustalony również termin i tematyka naszego drugiego spotkania sieciującego.

  • Kulminacją i okazją do prezentacji swoich organizacji, podejmowanych działań i inicjatyw będzie I Święto Organizacji Pozarządowych, 18 września br. o godz. 12.00-15.00. Impreza odbędzie się w plenerze na terenach Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, ul. Bonifraterska 11. Dziękujemy organizacjom, które już wyraziły chęć uczestnictwa i serdecznie zachęcamy pozostałe grupy, które chciałyby pochwalić się swoją działalnością oraz zachęcić mieszkańców do uczestnictwa lub wsparcia ich pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej. Kontakt: aktywnie.ngo@gmail.com lub podczas spotkania sieciującego.

  • Zachęcamy do zaproszenia na to Święto członków naszych rodzin, wspólnot, przyjaciół i znajomych. Chcemy, by to wydarzenie stało się prawdziwym świętem tego, jak #AKTYWNIE działają mieszkańcy Gminy Mogilany. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu na Facebooku pod linkiem: https://www.facebook.com/events/387964076047262/. Od dnia jutrzejszego na terenie naszej gminy będą rozwieszane plakaty, jednak zachęcamy do współpracy – jeśli w Państwa okolicy nie został powieszony przez nas plakat to ich pula będzie do rozdania podczas spotkania sieciującego.