REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
oraz FUNDACJA MAŁOPOLSKI FUNDUSZ EKONOMII SPOŁECZNEJ
zapraszają
do wzięcia udziału w II edycji programu pn.
„wESpół wspieramy ekonomię społeczną". 
Do przekazania jest 50 tys. zł na wsparcie 5 organizacji!!!

Jakie warunki należy spełnić jako podmiot?

  • mieć siedzibę i prowadzić działania na terenie Małopolski
  • posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzić odpłatną działalność statutową
  • zatrudniać na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę

Więcej informacji na stronie www.es.malopolska.pl (http://es.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-program-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-pn-wespol-wspieramy-ekonomie-spoleczna-edycja-2021) lub www.mfes.pl (http://mfes.pl/aktualnosci/program-wespol-edycja-2021/)