Zachęcamy do udziału w drugiej edycji Gminnego Konkursu „Po prostu odetchnij!”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Mogilany. Jego celem jest popularyzacja edukacji ekologicznej oraz zachowań mieszkańców gminy Mogilany na rzecz ochrony środowiska poprzez:

 • oszczędzanie zasobów wodnych,
 • gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem kompostowania.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie afisza „Po prostu odetchnij!” zgodnego z celem konkursu.

 • Format pracy: maksymalnie A3.
 • Technika: dowolna.
 • Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Konkurs trwa do 13 maja 2024 roku.

Oceniane będą:

 • Zgodność z celem konkursu.
 • Samodzielność wykonania pracy.
 • Wykorzystanie w pracy interaktywnych form np. krzyżówka, rebus, mini quiz, zagadka.
 • Atrakcyjność, kreatywność, estetyka pracy.

Do pracy należy dołączyć:

 • Kartę zgłoszeniową do konkursu.
 • Klauzulę informacyjną RODO.

Szczegóły konkursu: Zarządzenie Nr 68/2024 r. Wójta Gminy Mogilany z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie: II Gminnego konkursu „Po prostu odetchnij!”