Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI działające na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ogłasza konkurs na wykonanie odzieży z odpadów/odnawialnych surowców.

Cele konkursu:

1. Zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia.

2. Propagowanie selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych w życiu codziennym – zarówno w domu, w szkole, jak i w pracy.

3. Popularyzowanie wiedzy dotyczącej szkodliwości emisji zanieczyszczeń do środowiska.

4. Poszerzanie świadomości na temat środowiska, rozwijanie wyobraźni kreatywności.

5. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.

Szczegóły w regulaminie.

Źródło: Stowarzyszenia "KREATYWNIE AKTYWNI"