Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli - XVIII edycja.
Celem akcji jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.
W tym roku nagroda Kryształy Soli zostanie przyznana w 5 kategoriach:

  • Polityka Społeczna
  • Kultura i Tożsamość Regionalna
  • Edukacja, Społeczeństwo Obywatelskie i Zrównoważony Rozwój
  • Sport, Turystyka, Ekologia
  • Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną. Spośród wszystkich laureatów zostanie wybrany Lider Pozarządowej Małopolski Kryształy Soli 2022 r. który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 000,00 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Uwaga! Zgłoszeń do konkursu nie mogą dokonywać w swoim imieniu same organizacje.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 29 lipca 2022r.

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli