Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu:


Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 24 maja do 7 czerwca 2021 r.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 24 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich).