Stowarzyszenie "Kreatywni dla biznesu" realizuje międzynarodowy projekt „ROZBUDŹ W SOBIE KREATYWNOŚĆ”. Głównym celem projektu jest poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych w zakresie kreatywności poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów. Projekt ma na celu zmotywowanie ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki oraz wprowadzenia ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie.

W projekcie biorą udział 4 organizacje z różnych części Europy: z Polski – Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu” oraz Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji, z Bułgarii – Global Organization For Development /G.O.D./, z Irlandii – Edu Smart Traning Centre Limited.

Chcemy się podzielić z Państwem rezultatami wypracowanymi w ramach projektu.

Jest nimi poradnik pt. „Metodyka nauczania osób dorosłych oraz standard pracy edukatora w dobie COVID”.

Vademecum zostało opracowane z myślą o edukatorach osób dorosłych i jest, między innymi, odpowiedzią na następujące pytania:

  • Jakie kwalifikacje i kompetencje powinien mieć edukator w pracy zdalnej z dorosłymi?
  • Jak współpracować, motywować i podtrzymywać chęć edukacji wśród osób dorosłych?
  • Z jakich narzędzi i komunikatorów korzystać podczas zdalnego nauczania osób dorosłych?

Ponadto, w poradniku zostały opisane nowe zasady pracy w formie zdalnej oraz zmiany stylu pracy po pandemii w Polsce, Bułgarii i Irlandii.

Opracowane zostały również scenariusze zajęć zawierające metody aktywizacji np. odgrywanie ról, rozwijanie wyobraźni, praca z tekstem i wiele innych.

W materiałach uwzględniono tematy takie jak:

  • Jak radzić sobie ze stresem?
  • Zachowanie agresywne, manipulacyjne, uległe i agresywne,
  • Asertywne odmawianie w praktyce, wyrażanie trudnych emocji i przyjmowanie krytyki.
  • Stawianie jasnych granic.

Zachęcamy do lektury.

|WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE: https://kreatywnidlabiznesu.pl/develop-your-creativity/

|PORADNIK DO POBRANIA: https://kreatywnidlabiznesu.pl/poradnik-dla-edukatorow-osob-doroslych/

|SCENARIUSZE ZAJĘĆ DO POBRANIA: https://kreatywnidlabiznesu.pl/scenariusze-zajec-dla-edukatorow-aktualnosci/

Źródło: Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu”