Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu on–line poświęconym przygotowaniu projektów finansowanych ze środków publicznych (tzw. grantów). Szkolenie odbędzie się 14 czerwca (wtorek) w godz. 17.00 – 20.00 z wykorzystaniem platformy teams. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.  Zapisy odbywają się przy pomocy poniższego formularza:

https://forms.office.com/r/pbRFp5h0qt

Ramowy program szkolenia:

  • Projekt społeczny – wprowadzenie 
  • Etapy pracy nad przygotowaniem projektu społecznego 
  • Diagnoza potrzeb odbiorców 
  • Matryca logiczna projektu 
  • Harmonogram projektu 
  • Analiza ryzyka 
  • Projekt a wniosek – jak pracować dalej?

Szkolenie realizowane jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.