Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przestrzeń we współpracy z młodzieżą ze Szkolnego Zespołu Regionalnego „Bukowioki”, Szkołą Podstawową im. Oskara Kolberga w Bukowie, dyrekcją – Anną Słowik oraz pedagogami m. in.: Esterą Jankowską, Anną Dziuba, Mariolą Pyzik, Jolantą Żmudą i instruktorem – Izabelą De Lehenstein Werndl, zrealizowało projekt pn. Szkolny Zespół Regionalny „Bukowioki” – wydawnictwo, dofinansowany ze środków Gminy Mogilany. W jego efekcie powstał folder prezentujący tradycyjne stroje ludowe – chłopięce i dziewczęce – charakterystyczne dla regionu Krakowiaków Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Buków. W broszurze znajduje się opis tradycji Bukowa, elementów folkloru dziecięcego oraz działalności Szkolnego Zespołu Regionalnego „Bukowioki”. Wydawnictwo graficznie opracowali Agata Kubrak i Marek Leśniewski. W ramach projektu został stworzony Logotyp Zespołu autorstwa Marka Leśniewskiego. Treść publikacji wzbogacają fotografie ilustrujące Zespół, tradycyjne stroje i krajobrazy Bukowa. Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach użyczył części strojów do sesji. Finałem projektu była plenerowa wystawa fotografii wyeksponowana w ramach zakończenia roku szkolnego w Bukowie. Będzie ona także prezentowana w Izbie Regionalnej w Bukowie. W uroczystym zakończeniu projektu uczestniczyła młodzież, pedagodzy, instruktorzy, rodzice, członkowie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przestrzeń, mieszkańcy gminy oraz Wójt Gminy Mogilany. Wydawnictwo zostało rozpowszechnione na terenie Gminy Mogilany. Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne Przestrzeń dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu.

Źródło: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przestrzeń