Fundacja Santander ogłasza nabór wniosków do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Celem programu jest stworzenie nowych przyjaznych ekologicznie miejsc dla dzieci i młodzieży (mini-parki, ogrody deszczowe). Program może objąć rewitalizację zdegradowanych przestrzeni. Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają min. 2 lata, np.: fundacje i stowarzyszenia. Projekt powinien być skierowany do dzieci lub młodzieży do 20 roku życia. Termin składania wniosków upływa 23 maja 2022 r.

Więcej informacji: https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam/