Mogilańska wspólnota uniwersytecka 7 czerwca br. odbyła jednodniową wycieczkę do Gliwic. Pierwszym miejscem zwiedzania tego miasta okazał się Zamek Piastowski z poł. XIV w.  Na przestrzeni wieków pełnił on różne funkcje, m.in. pomieszczeń mieszkalnych, arsenału, folwarku, magazynu a nawet więzienia. Obecnie na jego terenie zlokalizowane jest Muzeum, prezentujące  wystawy, eksponaty, dział archeologii. W muzeum zobaczyć można również militaria, kolekcję zbroi i mieczy samurajskich z dalekiej Azji, pamiątki z okresu powstań śląskich i wystawę etnograficzną ukazującą dawny wystrój śląskich mieszkań i stroje regionalne.   

Kolejnym punktem wycieczki był tętniący życiem Rynek, w którym pośrodku stoi okazały Ratusz z 40 m. wieżą, a  wokół piękne zabytkowe kamienice. Miasto Gliwice  zostało założone w XIII w. i ma bogatą historię. Gliwice były  jednym z ważniejszych ośrodków hutniczych i właśnie tam bogaci przemysłowcy budowali okazałe kamienice i wille. Jednym z nich był Oskar Caro, właściciel luksusowej rezydencji – Willa Caro z końca XIX w. która obecnie jest siedzibą Muzeum.

Następnymi punktami intensywnego dnia dla uczestników wyjazdu była gliwicka drewniana radiostacja oraz rejs statkiem po Kanale Gliwickim, który łączy Gliwice z Odrą i rozciąga się na 40-tu kilometrach.  Podczas rejsu członkowie Uniwersytetu mogli podziwiać zabytkowe śluzy, zabytki i przyrodę.

Ostatnią atrakcją wyjazdu zorganizowanego z ramienia Uniwersytetu była Palmiarnia, składająca się z przeszklonych pawilonów. Egzotyczne rośliny, niezwykłe aranżacje zachwycały uczestników wycieczki i dały okazję do wytchnienia zarówno wśród tej niezwykłej aury we wnętrzach, jak i w pięknym, okalającym ją Parku Chopina.

Wycieczka ta dostarczyła uczestnikom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mogilanach wielu miłych wrażeń i wzbogaciła wiedzę studentów o kolejnym miejscu naszego kraju, równocześnie wzmacniając relacje międzyludzkie. 

Zadanie współfinansowane przez Gminę Mogilany

Źródło: Informację sporządzono w oparciu o notatkę opisową Pani Henryki Królik -  kronikarki wydarzeń UTW.