Baza organizacji

Organizacje pozarządowe (oraz tzw. podmioty zrównane, np. parafie, koła gospodyń wiejskich) i miejscowi społecznicy swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju naszej lokalnej wspólnoty. Sektor pozarządowy rozwiązuje lokalne problemy i odpowiada na potrzeby społeczne. Ważna jest dobra współpraca pomiędzy samorządem a NGO, ale również pomiędzy samymi organizacjami. Dlatego też powstała baza organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.
Dzięki tej bazie, każdy mieszkaniec gminy może się dowiedzieć czym dana organizacja się zajmuje  i w jaki sposób skontaktować się z jej przedstawicielami.Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilanach
Kontakt: https://mogilany.osp.pl/

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowie
Kontakt: https://www.facebook.com/Ospbukow/

Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach
Kontakt: https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%...

Ochotnicza Straż Pożarna we Włosani
Kontakt: https://www.facebook.com/OSP-W%C5%82osa%C5%84-Ocho...

Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Gaju
Kontakt: http://www.victoria.mogilany.pl/

Uczniowski Klub Sportowy Konary
Kontakt: https://www.facebook.com/konaryuks/

Ludowy Klub Sportowy „Gajowianka” w Gaju
Kontakt: https://gajowianka.futbolowo.pl/

Ludowy Klub Sportowy w Mogilanach
Kontakt: https://mogilany.futbolowo.pl/

Ludowy Klub Sportowy w Libertowie
Kontakt: https://www.facebook.com/LKS-Libert%C3%B3w-szk%C3%...

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Akademia Sztuk Walki „Fighter”

Kontakt: https://aswfighter.pl/wp/
Krakowska Akademia Sportu (prowadzi działalność sportową dla dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy)
Kontakt: https://www.facebook.com/KrakowskaAkademiaSportu/

Stowarzyszenie „Dla Włosani”
Kontakt: https://www.facebook.com/DlaWlosani/

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany
Kontakt: http://www.mogilany.info/

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Przestrzeń”
Kontakt: https://przestrzen.info.pl/

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany”
Kontakt: https://dngm.pl/

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach
Kontakt: https://utwmogilany.pl/

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach
Kontakt: https://bonifundo.pl/

Stowarzyszenie Kreatywni Dla Biznesu
Kontakt: https://kreatywnidlabiznesu.pl/

Parafia Narodzenia NMP w Gaju
Kontakt: http://parafiagaj.pl/

Parafia p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach – Chór Mogilanum
Kontakt: http://www.mog.katolicki.eu/

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie (reprezentuje pszczelarzy z terenu Gminy Mogilany)
Kontakt: http://wzp-krakow.pl/aktualnosci.html

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Kraków – Podgórze (reprezentuje Koła Rejonowe zlokalizowane w Libertowie oraz w Mogilanach)
Kontakt: https://www.pzerii.krakow.pl/

Koło Gospodyń Wiejskich w Libertowie
Kontakt: https://www.facebook.com/search/top?q=ko%C5%82o%20...

W Gminie Mogilany działają także grupy nieformalne, które również realizują projekty na rzecz naszej społeczności:

Nordic Walking Gaj
Kontakt:  https://www.facebook.com/groups/512277056255073

Razem Aktywnie
Kontakt:  https://www.facebook.com/Grupa-nieformalna-Razem-A...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Libertowa i Brzyczyny

Kontakt:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552505555818