Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna umożliwia realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców. Dzięki temu mieszkańcy we współpracy z samorządem mogą zmieniać swoje otoczenie, realizując działania integrujące społeczność, pozwalające zorganizować wydarzenia stałe czy jednorazowe lub stworzyć coś trwałego jak np. miejsca rekreacji. Mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w ich realizacji. Udział ten może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

Dokumentacja