Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Mogilany

w dniu 17 marca 2023 roku o godz. 9.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek posiedzenia:

1. Prace nad opracowaniem nowych projektów Statutów Sołectw Gminy Mogilany.

PRZEWODNICZĄCY
doraźnej Komisji Statutowej

Katarzyna Ożóg-Suder