Zachęcamy do lektury najnowszego kwartalnika Gminy Mogilany. Znajdą w nim Państwo m.in. rozmowy o sporcie i rekreacji w Gminie Mogilany  z wiceministrem sportu, raport ze stanu inwestycji oraz informacje na temat wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. 

Ponadto znalazły się teksty dotyczące gminnych placówek oświatowych.

Kwartalnik znajdą Państwo w Urzędzie Gminy Mogilany, wszystkich instytucjach na naszym terenie oraz punktach handlowych. Zachęcamy również do skorzystania z Internetowej możliwości numer czwarty można pobrać poniżej.  

Głos Gminy Mogilany – nr 1/2024

Głos Gminy Mogilany – nr 1/2024