Wójt Gminy Mogilany informuje, iż w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach oferowana jest usługa bezpłatnego transportu door- to - door.   W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi każda osoba, chcąca wziąć udział w głosowaniu, a mająca trudności w dotarciu do lokalu wyborczego może zgłosić potrzebę takiego transportu do piątku, tj. do 05 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 pod numerem telefonu 533 347 710.