W wyborach do Parlamentu Europejskiego wzięło udział 5 507 mieszkańców Gminy Mogilany spośród 11 474 uprawnionych do głosowania. Wynik ten daje frekwencje na poziomie 48,00%. Dziękujemy wszystkim, którzy poszli do urn.

Szczegółowe wyniki wyborów w gminie Mogilany dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem:

https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/wynik/gm/120609

Każdy z uczestników niewątpliwie przyczynił się do wzmocnienia europejskiej demokracji i wykazał istotne zaangażowanie społeczne i troskę o przyszłość Polski w Unii Europejskiej.

W ramach projektu współfinansowanego z UE Zespół Instytutu Polityk Publicznych bada opinię społeczną na temat samych wyborów oraz procesu wyborczego. W tym celu przygotowano krótki kwestionariusz ankiety, który pomoże lepiej zrozumieć doświadczenia i oczekiwania wyborców.

Wyrażona opinia pozwoli lepiej zrozumieć doświadczenia wyborców oraz skuteczność kampanii profrekwencyjnej, która była prowadzona przed wyborami.

Kwestionariusz ankiety

Celem tej ankiety jest zebranie informacji na temat postrzegania procesu wyborczego, oceny organizacji wyborów oraz efektywności działań profrekwencyjnych.

Wyniki badania posłużą do:

•analizy i oceny jakości oraz przejrzystości wyborów;

•zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy;

•doskonalenia przyszłych kampanii profrekwencyjnych, aby jeszcze lepiej zachęcać obywateli do udziału w wyborach.

Ankieta jest w całości anonimowa.

Państwa odpowiedzi będą traktowane z pełną poufnością i wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych.