Wójt Gminy Mogilany informuje, że uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych z terenu Miasta Krakowa oraz gmin Metropolii Krakowskiej w okresie wakacji mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (linie miejskie oraz aglomeracyjne). Dotychczas uczniowie ci mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów wyłącznie w okresie roku szkolnego