Urząd Gminy Mogilany udostępnia do publicznego wglądu projekt przebiegu i nazewnictwa ulic w miejscowości Brzyczyna.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji Architektury Rolnictwa i Ochrony Środowiska,pok. 8A, tel. 12 270 10 13 wew. 251