Mieszkańcy zainteresowani wymianą pieca mogą skorzystać z dofinansowania do montażu pieców gazowych do wysokości 7000,00 zł w ramach realizowanego przez Gminę a współfinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego projektu pn.: „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Mogilany- etap II”.

WAŻNE!Przed dokonaniem wymiany pieca/kotła należy:

1 KROK – Złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany Wniosek o przyznanie dofinansowania- zgodny ze wzorem dostępnym https://mogilany.pl/piec

2 KROK – Przeprowadzić z audytorem bezpłatną ocenę energetyczną budynku

otrzymasz informacje m.in.:

a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej,

b)jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.

3 KROK– Podpisać umowę o dofinansowanie z Gminą.

Nie należy wymieniać lub usuwać starego źródła ciepła ani kupować i montować nowego pieca przed podpisaniem umowy z Gminą!

Można przy okazji wykonać TERMOMODERNIZACJĘ lub zainstalować ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGI!

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: 12 444 52 04

537 970 006

537 970 009

Urząd Gminy Mogilany Eko Team, sala narad Rynek 2 32-031 Mogilany