Bezpłatny odbiór i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest

Kogo dotyczy    

Osób fizycznych mieszkańców Gminy Mogilany


Wymagane dokumenty  

  1.   Wypełniony wniosek.

Opłaty    

Nie podlega opłacie skarbowej


Jednostka odpowiedzialna    

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
II piętro, pok. 7A
tel.  12  270 10 13 wew. 244

Forma składania dokumentów

1.    OSOBIŚCIE: Punkt Informacyjny - Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro.
      Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00

2.    POCZTĄ: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany - Referat Geodezji Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

3.    ePUAP, adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka..


Termin załatwienia sprawy    

Od zawarcia umowy z wykonawcą do 30 listopada danego roku

Tryb odwoławczy    

Nie dotyczy

Podstawa prawna   

ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.